De op deze website getoonde informatie wordt door Goede Doelen Fondsenwerving met zorg samengesteld. Goede Doelen Fondsenwerving aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Goede Doelen Fondsenwerving is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie en de gegevens van de gebruikers van haar applicaties. Dit valt onder de verantwoording van de deelnemende Non-Profit organisaties die Goede Doelen Fondsenwerving hiervoor door hun deelname moeten vrijwaren. Verwijzingen naar sites die niet door Goede Doelen Fondsenwerving worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel Goede Doelen Fondsenwerving uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Goede Doelen Fondsenwerving.

© copyright Goede Doelen Fondsenwerving; alle rechten voorbehouden.